Privaatheidsbeleid


Verantwoordelike perzoon


Dokteur Alderik van Mouk
Miller St 69
7750, Crossroads, Cape Town
e-mail: webmaster@wild-bunch.eu


Soorte verwerkte data:

- Voorraad data (bv. Perzoon se meester data, naam of adres).
- kontakbesonderhede (bv. e-pos, telefoonnommers).
- inhoudsdata (bv. teksinvoer, fotogrphs's, video's).
- gebruiksdata (bv. besoekte webwerwe, belangstelling in inhoud, toegangstye).
- Meta / kommunikasie data (bv. Toestel inligting, IP adresse).

KategorieŽ van geaffekteerde perzone

Besoekers en gebruikers van die aanlyn aanbod (hierna verwys ons na die betrokke perzone as "gebruikers").

Doel van verwerking

- Voorsiening van die aanlyn aanbod, sy funksies en inhoud.
- Beantwoording van kontak versoeke en kommunikasie met gebruikers.
- sekuriteitsmaatreŽls.
- Publiek meting / Marketing.

Gebruikte terme

"Perzoonlike data" beteken enige inligting wat verband hou met 'n geÔdentifiseerde of identifiseerbare natuurlike perzoon (hierna die "gegewens" genoem); 'n natuurlike perzoon word beskou as identifiseerbaar, wat direk of indirek geÔdentifiseer kan word, veral deur middel van opdrag aan 'n identifiseerder soos 'n naam, 'n identifikasienommer, liggingdata, 'n aanlyn identifiseerder (bv. koekie) of een of meer spesiale kenmerke, is die uitdrukking van die fisiese, fisiologiese, genetiese, geestelike, ekonomiese, kulturele of sosiale identiteit van hierdie natuurlike perzoon.

"Verwerking" beteken enige proses wat met of sonder die hulp van geoutomatiseerde prosedures uitgevoer word, of enige proses wat verband hou met perzoonlike data. Die term dek 'n wye reeks en dek feitlik elke hantering van data.

"Pseudonimisering" beteken die verwerking van perzoonsdata op so 'n wyse dat die perzoonlike data nie meer aan 'n spesifieke gegewens toegewys kan word sonder dat addisionele inligting verskaf word nie, met dien verstande dat sodanige addisionele inligting afsonderlik gehou word en onderworpe is aan tegniese en organisatoriese maatreŽls om te verseker dat die perzoonlike data Nie toegewys aan 'n geÔdentifiseerde of identifiseerbare natuurlike perzoon never.

"Profiling" beteken enige soort outomatiese verwerking van perzoonlike data wat die gebruik van sulke perzoonlike data insluit om sekere perzoonlike aspekte rakende 'n natuurlike perzoon te evalueer, veral aspekte rakende werkprestasie, ekonomiese situasie, gesondheid, perzoonlike Om voorkeure, belange, betroubaarheid, gedrag, verblyfplek of hervestiging van daardie natuurlike perzoon te analiseer of te voorspel.

'Verantwoordelike perzoon' beteken die natuurlike of regsperzoon, openbare owerheid, liggaam of liggaam wat, alleen of in oorleg met ander, besluit oor die doelstellings en middele om perzoonlike data te verwerk.

"Verwerker" beteken 'n natuurlike of regsperzoon, openbare owerheid, liggaam of liggaam wat perzoonlike data namens die beheerder verwerk.

Zekuriteitsmaasnaam

Ons sal toepaslike tegniese en organisatoriese maatreŽls in ooreenstemming met wetlike vereistes neem met inagneming van die stand van sake, die implementeringskoste en die aard, omvang, omstandighede en doeleindes van die verwerking en die verskillende waarskynlikheid en erns van die risiko vir die regte en vryhede van individue om 'n vlak van beskerming wat geskik is vir die risiko te verseker.

MaatreŽls sluit veral in om die vertroulikheid, integriteit en beskikbaarheid van data te verseker deur fisiese toegang tot die data te beheer, asook hul toegang, insette, openbaarmaking, beskikbaarheid en ontkoppeling. Daarbenewens het ons prosedures ingestel om die genot van data-regte, die uitvee van data en die reaksie op data-kompromie te verseker. Verder beskou ons die beskerming van perzoonlike data wat reeds in die ontwikkeling, of die keuse van hardeware, sagteware en prosedures is, volgens die beginsel van databeskerming deur tegnologieontwerp en privaatheidsvriendelike verstekinstellings.

Samewerking met kontrakverwerkers, gesamentlike kontroleurs en derde partye

As ons data in die konteks van ons verwerking bekend maak aan ander perzone en maatskappye (kontrakverwerkers, gesamentlike kontroleurs of derde partye), dit aan hulle stuur of andersins toegang tot die data gee, sal dit slegs op grond van 'n wettige toestemming gedoen word (bv. Indien die data oorgedra is aan derde partye, soos betaaldiensverskaffers, om die kontrak te nakom), het gebruikers toestemming gegee om dit te doen of op grond van ons wettige belange (bv. die gebruik van agente, webhosters, ens.).

Vir sover ons data aan ander maatskappye in ons groep bekend maak, dit oordra of andersins toegang verleen, word dit veral vir administratiewe doeleindes as 'n regmatige belang en op 'n basis wat aan die wetlike vereistes voldoen.

Oordragte na derde lande

As ons data in 'n derde land verwerk (dit wil sÍ buite die Europese Unie, die Europese Economische Ruimte (EER) of die Switserse Bond Staat) of in die konteks van die gebruik van dienste van derde partye of openbaarmaking of die oordrag van data aan ander perzone of maatskappye Dit sal slegs gebeur as dit ons (voor) kontraktuele verpligtinge nakom op grond van u toestemming op grond van 'n wettige verpligting of op grond van ons wettige belange. Onderhewig aan uitdruklike toestemming of kontraktueel vereiste oordrag, verwerk of openbaar die data slegs in derde lande met 'n erkende vlak van privaatheid, insluitend diegene wat onder die privaatheidskerm gesertifiseer is, of op grond van spesifieke waarborge, soos beperkte aanspreeklikheid. kontraktuele verpligting deur die sogenaamde standaardbeskermingsbepalings van die Europese Kommissie, die bestaan van certificaties of bindende interne wetgewing inzake gegevensbescherming

Regte van betroofen perzoons

U het die reg om te versoek om te bevestig of sodanige inligting verwerk en vir inligting oor hierdie data, asook vir verdere inligting en afskrif van die data in ooreenstemming met wetlike vereistes.

Jy het dienooreenkomstig. die wettige vereistes om die voltooiing van die inligting oor u of die regstelling van die foutiewe data rakende u te versoek.

In ooreenstemming met die wetlike vereistes het hulle die reg om te eis dat die relevante data onmiddellik verwyder word, of andersins om 'n beperking van die verwerking van die data in ooreenstemming met die statutÍre bepalings te eis.

U het die reg om te versoek dat die inligting wat u aan ons verskaf het, verkry word ooreenkomstig die statutÍre vereistes en om hulle oordrag aan ander verantwoordelike perzone te versoek.

Hulle het ook die reg om, ooreenkomstig die statutÍre bepalings, 'n klagte by die bevoegde toesighoudende gesag in te dien.

Regt toe wederoof

U het die reg om toegekende toestemming met ingang van die toekoms te herroep.

Regt toe ijnsprook

U kan enige tyd teen die toekomstige verwerking van u data in ooreenstemming met wetlike vereistes beswaar maak. Die beswaar mag in die besonder teen verwerking vir direkte bemarkingsdoeleindes gemaak word.

Cookies en regt toe ijnsprook beswaar te maak teen direkte advertie

"Cookies" is klein lÍers wat op gebruikers se rekenaars gestoor word. Verskillende inligting kan in die cookies gestoor word. 'N Cookies dien hoofsaaklik om die inligting oor 'n gebruiker (of die toestel waarop die cookies gestoor word) tydens of na sy besoek aan 'n aanlynaanbod te stoor. Tydelike cookies, of "sessiecookies" of "verbygaande cookies", is cookies wat uitgevee word nadat 'n gebruiker 'n aanlyn diens verlaat en sy blaaier gesluit het. In so 'n cookie, bv. Die inhoud van 'n winkelwagentje word gestoor in 'n aanlyn winkel of 'n inskrywing status. "Aanhoudend" of "aanhoudend" verwys na cookies wat gestoor word selfs nadat die blaaier gesluit is. Dus, bv. Die aanmeldstatus sal gestoor word indien gebruikers dit na 'n paar dae besoek. Net so, in so 'n cookie kan die belange van die gebruikers gestoor word, wat gebruik word vir reeksmeting of bemarkingsdoeleindes. 'N "derde party cookie" verwys na cookies wat deur ander verskaffers aangebied word as die perzoon wat verantwoordelik is vir die aanbied van die aanlyn aanbod (andersins, as slegs hul cookies "cookies van die eerste party" genoem word).

Ons kan tydelike en permanente coekies gebruik en dit in die konteks van ons privaatheidsbeleid verduidelik.

As ons gebruikers vra om toestemming te gee vir die gebruik van coekies (byvoorbeeld, as deel van 'n koekie-toestemming), die regsgrondslag van hierdie verwerking. Andersins word die perzoonlike coekies van die gebruikers soos hieronder beskryf onder hierdie privaatheidsbeleid gebaseer op ons wettige belange of waar die gebruik van coekies om ons kontraktuele dienste te verskaf, vereis, mits die gebruik van coekies vir die uitvoering van 'n taak wat in die openbare belang is of in die uitoefening van amptelike gesag.

As gebruikers nie coekies op hul masjien wil stoor nie, sal hulle gevra word om die opsie uit te skakel in hul blaaier se stelselinstellings. Gestoorde coekies kan in die stelselinstellings van die blaaier uitgevee word. Die uitsluiting van coekies kan lei tot funksionele beperkings van hierdie aanlyn aanbod.

Verder kan die stoor van coekies bereik word deur hulle in die instellings van die blaaier af te skakel. Let asseblief daarop dat nie alle funksies van hierdie aanlyn-aanbod gebruik mag word nie.

Verwydering van data

De data wat deur ons verwerk word, sal verwyder word of beperk word in ooreenstemming met wetlike vereistes. Tensy uitdruklik vermeld in hierdie privaatheid verklaring, sal die data wat deur ons gestoor is, verwyder word sodra dit nie meer vir hulle beoogde doel nodig is nie en die skrapping strydig nie met enige statutÍre stoorvereistes nie.

Tensy die data uitgevee word omdat dit vir ander en wetlik toegelate doeleindes benodig word, sal die verwerking daarvan beperk word. Wat die data word geblokkeer en nie vir ander doeleindes verwerk nie. Dit geld byvoorbeeld vir data wat vir kommersiŽle of belasting redes gehou moet word.

Veranderinge en opdaterings van die privaatheidsbeleid

Ons vra u gereeld te informeren oor die inhoud van ons privaatheidsbeleid. Ons sal die privaatheidsbeleid aanpas sodra die veranderinge aan die verwerking van data wat ons maak, dit vereis. Ons sal u in kennis stel sodra die veranderinge u deelname vereis (bv. Toestemming) of ander individuele kennisgewing.

Hosting en e-mail verzikken

Die hosting-dienste wat ons gebruik, is ontwerp om die volgende dienste te lewer: infrastruktuur- en platformdienste, rekenaarkapasiteit, berging- en databasisdienste, e-poslewering, sekuriteits- en tegniese instandhoudingsdienste wat ons gebruik om hierdie aanlyndiens te bedryf.

Sodoende verwerk ons of ons hosting provider voorraad data, kontak data, inhoud data, contract data, gebruik data, meta en kommunikasie data van kliŽnte, belangstellendes en besoekers aan hierdie aanlyn aanbod op grond van ons wettige belange in 'n doeltreffende en veilige voorsiening van hierdie aanlyn aanbod

Versameling van toegangsgegevens en logfiles

Ons, of ons gasheer verskaffer, versamel data oor enige toegang tot die bediener waarop hierdie diens woonagtig is (sogenaamde bedienerloglÍers) gebaseer op ons wettige belange in die sin van die artikel van de arzlokks. Die toegangsdata bevat die naam van die opgehaalde webblad, lÍer, datum en tyd van herwinning, hoeveelheid data wat oorgedra is, kennisgewing van suksesvolle herwinning, blaaiertipe en weergawe, die gebruiker se bedryfstelsel, verwysings-URL (die vorige besoekte bladsy), IP-adres en die versoekende verskaffer.

Logfile inligting word gestoor vir sekuriteitsdoeleindes (byvoorbeeld om misbruik of bedrieglike aktiwiteite te ondersoek) vir hoogstens 7 dae en dan verwyder. Data waarvan verdere bewaring vereis word vir bewysdoeleindes, word uitgesluit van die skrapping tot die finale verduideliking van die voorval.

Integrasie van dienste en inhoud van derde partye

Ons stel binne ons reserwes op grond van ons regmatige belange (wat belangstelling in die analise, optimalisering en koste-effektiewe werking van ons aanlyn aanbod in die sin kak Wet) inhoud of dienste wat aangebied word deur 'n derde party aan die inhoud daarvan en dienste, soos Sluit video's of lettertipes in (gesamentlik na verwys as "inhoud").

Dit veronderstel altyd dat die derde party van hierdie inhoud, die IP-adres van gebruikers sien, want hulle kon nie die leser die inhoud sonder die IP adres te stuur. Die IP-adres is dus nodig vir die aanbieding van hierdie inhoud. Ons poog om slegs inhoud te gebruik waarvan die onderskeie verskaffers slegs die IP-adres gebruik vir die lewering van die inhoud. Derde partye kan ook bekend as piekselmerkers (onsigbare beelde, ook bekend as "web bakens") is vir statistiese gebruik of bemarking doeleindes. Die "pixel tags" kan gebruik word om inligting, soos besoekersverkeer, te evalueer op die bladsye van hierdie webwerf. Die pseudonieme inligting kan gestoor word in koekies op die toestel die gebruiker en ander tegniese inligting oor die leser en bedryfstelsel, met verwysing webwerwe, besoek ure en ander besonderhede ook die gebruik van ons aanlyn aanbod, soos ook geassosieer word met sulke inligting uit ander bronne.

Youtube

Ons embed die video's van die YouTube-platform van Google Ireland Beperk, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. Privaatheidsbeleid: https://www.google.com/policies/privacy/, opt-out: https://adssettings.google.com/authenticated.

Google Fonts

Ons sluit die lettertipes ("Google Fonts") van die verskaffer Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. Volgens Google word gebruikers se data slegs gebruik vir die vertoon van lettertipes in gebruikers se blaaiers. Die integrasie is gebaseer op ons wettige belange in 'n tegnies veilige, onderhoudsvrye en doeltreffende gebruik van lettertipes, hul eenvormige verteenwoordiging en oorweging van moontlike lisensiŽringsbeperkings vir hul integrasie. Privaatheidsbeleid: https://www.google.com/policies/privacy/.